Het Basedrumvel

- Wat doe jij nou op de tweede tel op je basedrum?
* Gewoon, een stevige klap geven.
- Dat moet juist niet. Op de tweede tel moet je een
iadubbelslag geven, dan krijg je een mooie hup in het
ainummer.
* Wat nou mooie hup. Het nummer moet juist strak
aizijn.
- Nee, we zouden dit nummer juist swingend maken.
* Swingend? Dat kan ik anders aan jouw gitaarspel
ainiet horen.
- Bemoei je effe niet met mijn gitaarspel.
* O.K, maar dan ga jij me ook niet vertellen hoe ik
aidrummen moet.
- Ik zeg jou helemaal niet hoe je drummen moet.
aiMaar ik heb toevallig wel idee├źn over hoe je een
ainummer laat swingen.
* O ja, laat horen dan.
-
i
* Noem jij dat swingen?
- Bijna. Ik moet er nog effe aan werken. Let jij nou
aimaar op je dubbeslag.
* Dubbelslag, dubbeslag. Schei toch uit man met je
aidubbelslag. Weet je wat jij moet doen. Koop jij
aifijn een drumcomputer.


Alles wat hij vindt
heeft een eigen verhaal.
   
ACHTERUIT VOORUIT  
   
[Terug naar het Stadsjuttersarchief]