De Boot

We hebben er jaren aan gebouwd
Zonder enig oponthoud
We maakten nooit een rekenfout
Dat was ons wel toevertrouwd

We werkten hard, haast desperaat
We aten slechts met mondjesmaat
En leefden strikt in celibaat
We werden net geen psychopaat

Eindelijk klaar, dat was me wat
Op een dag dat het ons zeer tegenzat
Toen kwam opeens die lapjeskat
De droom is nu uiteengespat

Die kat heeft het verkloot
Onze stemming is verre van devoot
Onze nood is groot
Wij missen onze boot"De Boot"

Alles wat hij vindt
heeft een eigen verhaal.
   
ACHTERUIT VOORUIT  
   
[Terug naar het Stadsjuttersarchief]